AB Projeleri Hakkında

AB Projeleri, Avrupa Birliği tarafından üye veya üye adayı ülkelerde sosyal, kültürel ve akademik açılardan ortak değerlerin ve amaçların oluşturulması adına yürütülen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen projelerdir.

Genel olarak Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik olarak iki an kategoride incelenebilen AB projelerinin Türkiye’deki okullar tarafından gerçekleştirilmesi, başta DPT olmak üzere bir sonraki aşamada Ulusal Ajans AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkeszi tarafından koordine edilmektedir. Her iki ana tür projede de Ulusal Ajansın uygulama ve bütçe onayı gerekmektedir. Böylelikle öğrenciler, kendilerine herhangi bir maddi bedel yansımadan Avrupa Birliği bünyesindeki ülkelerin okulları ile istedikleri tür projeyi hayata geçirme şansına sahip olmaktadır.

Hayat Boyu Öğrenme kategorisinde Comenius, Leonarda Da Vinci, Erasmus, Grundtvig ve Transversal Key Activities yer almaktadır. Bu kategorideki faaliyetler iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki Centralized – Merkezi, diğer ise Decentralized – Yerel ve Bağımsız projelerdir. Centralized – Merkezi Projeler, Brüksel tarafından belirlenir ve genel olarak her proje için bir koordinatör ülke yönetiminde oluşturulan proje gruplarında proje ortakları yer alır. Comenius projesi, bu kapsamda yer almaktadır.

Gençlik Programı ise Doğa Okullarında 13 yaş ve üstü öğrencilerin kurdukları kulüp yada gençlik sivil toplum kuruluşlarının yararlandığı bir programdır. Ülke bazında Türkiye,
beş yılda 33 ulusal ajansın bulunduğu  “Program Ülkeleri” arasında Almanya, Fransa ve İmgiltere’den sonra dördüncü sırada gelmektedir. Yılda beş başvuru yapılabilen bu programda, her tür öğrenci projesi yer alabilmektedir.

Doğa Okulları bünyesindeki AB Proje Birimi, DICE tarafından koordine edilmektedir. Halen DICE tarafından Doğa Okulları bünyesinde yürütülmekte AB projeleri, “ Youth in Action,” Comenius, Grundtvig: In-service Training, Comenius Assistantships host schools, Comenius,  Partnerships; Comenius: Comenius Region Partnerships; Comenius, Multilateral projects Ve Transversal Programme Projelerini içermektedir.